Detoxy Color

DOPRAJTE si v interiéri ZDRAVÝ, takmer HORSKÝ vzduch!

Chcete sa navždy zbaviť plesní na stenách Vášho spokojného domova a dýchať vyčistený, zdravý vzduch bez chémie, zápachu ? Máte dosť toho, že sú Vaše deti stále choré a Vy s nimi, alergie? Odporúčame Vám "čistička vzduchu",aktívnu náterovú hmotu Detox Color. Výnimočnosť tejto nanofarby spočíva v jej unikátnej vlastnosti aktívne ničiť choroboplodné, infekčné a zdravotne závadné látky, aktívne rozkladať, odstraňovať pachy. Náter s nanočasticami titánu-vrstva Detox Color ® pre Vašu vitalitu-vo svete plnom nečistôt, chem. pachov a fyzic. zápachov, výfukových plynov z áut, cigaretového dymu, pliesní, zvyškov organických rozpúšťadiel uvoľnených z lepidiel a náterových hmôt - bolo nutné zamyslieť sa nad otázkou, ako zlepšiť prostredie v ktorom žijeme. Preto bola vyvinutá náterová hmota Detox Color, ktorá zaručí Vášmu domovu čistý a svieži vzduch bez tohto chemického smogu a navyše aj bez baktérií, vírusov, plesní na stenách a iných infekcií, ktoré sa bežne vyskytujú v našich domovoch.
Výzva:

vyriešiť problém zápachu, škodlivín v interiéri, na trvalo odstrániť zdroje choroboplodných zárodkov ako sú plesne, baktérie, kvasinky a rôznych alergénov
rozklad a redukcia škodlivých alifatických a aromatických uhľovodíkov (propán, bután, benzín, xylén, benzén, ai) Fenolu a formaldehydu, Ftalátov (teda zmäkčovadiel z lepidiel, gumy, kobercov, lakov, ai plastických hmôt) uvoľňujúcich sa napríklad z novo kúpeného koberca, zabezpečiť čistý a zdravý vzduch v miestnosti


odstránenie nebezpečných produktov "vône z fajčenia, nikotínu" a zápachov z „telesných aktivít“ z interiéru

rozklad výparov z jedální a potravinárskych zariadení, výrobných procesov, prevádzkových pachov, športov.zariadení
Riešenie:

Detoxikačná farba-náter detox color na stropy, steny účinná za prístupu bežného svetla, bez nutnosti používania UV žiaričov - jedinečný patentovaný produkt na trhu. Mechanizmus využíva princíp fotokatalytických reakcií. Aktívnou látkou farby je špeciálny fotokatalytický oxid titaničitý a jeho nanočastice, na ktorom rozklad škodlivých látok prebieha. Organické látky sa v styku s týmto fotokatalyzátorom redukujú a rozložia až na vodu a oxid uhličitý . Fotokatalytický efekt bol známy už mnoho rokov, ale až teraz sa ho podarilo využiť pre ochrannú funkciu- detoxikačné interiérové náterové hmoty. Zdravší a čistejší vzduch, bez zápachu, pliesní a nebezpečných chem. škodlivín!!!
Benefity


Za pomoci nanotechnológie odborníci vyrobili látku, ktorá procesom fotokatalýzy naštartuje a následne aj realizuje detoxikáciu interiéru - výsledkom je účinná redukcia a rozklad škodlivých látok z ovzdušia, ktoré pri styku s produktom DETOX COLOR redukujú svoje zloženie na vodu a kysličník uhličitý. Jednoduchá a zmysluplná reakcia, ktorú človek podriaďuje svojim potrebám a záujmom. Fotokatalytická reakcia predstavuje najnovší revolučný stav ľudského poznania v oblasti aktívnej redukcie škodlivých látok z ovzdušia. Ide o jeden z najväčších objavov, ktorý dnes už vieme prakticky využiť. Farba, ochranná vrstva s touto schopnosťou využíva fotokatalytický efekt a aktívna látka nanočastice oxidu titánu, ktorá je súčasťou produktu DETOX COLOR má schopnosť rozkladať a neutralizovať škodlivé látky, pachy, pliesne a baktérie. Toxické splodiny sú bohužiaľ všade. Vyparujú sa z lepidiel, gumy, kobercov, lakov, rôznych zmäkčovadiel, apod. Priemyselný a bytový komplex je výsledkom ľudskej činnosti, ktorý je prirodzene kontaminovaný spotrebiteľskou chémiou.
Toxické látky sa dostávajú do ovzdušia a sú prirodzenou súčasťou interiérového vzduchu, ktorý dýchame denne. Obnoviť porušenú rovnováhu tu môže len človek so svojím poznaním a chápaním prírodných procesov

Kontaktujte nás, radi Vám zašleme cenový rozpočet. Farebná škála odtienov na požiadanie.

Detox COLOR - interiérová farba proti plesniam
Farby, ktorými zničíte plesne, mikroorganizmy, vírusy, zápach a následky fajčenia.

Detox Color je unikátna farba so schopnosťou odstraňovať v interiéri baktérie, plesne, škodlivé látky, splodiny, výpary a pachy. DC je prvý interiérový náter na svete, kde sa účinná fotokatalytická látka aktivuje bežným viditeľným či umelým denným svetlom. Unikátne zloženie je chránené patentom.
 
Špecifikácia farieb detox COLOR proti plesniam

Detox Color je silikátová (anorganická) náterová hmota pre interiéry obsahujúce špeciálne nanočastice, ktoré na svojom povrchu vytvára v okamihu pôsobenia svetelnej energie radikálny kyslík, ktorý má mimoriadnu afinitu ku všetkým formám organickej hmoty. Vďaka tejto schopnosti rozkladá toxické molekuly, plesne, vírusy a baktérie, ktoré sa dostanú na jeho povrch. Tieto látky sú vplyvom fotokatalýzy rozložené na neškodnú molekulu vody a kysličníka uhličitého.
Farby detox COLOR čistí vzduch

  • choroboplodných zárodkov, plesní a alergénov
  • škodlivých uhľovodíkov, vrátane aromatických látok
  • fenolu a formaldehydu
  • ftalátov

Vhodná pre všechy priestory ohrozené dymom z cigariet, výskytom plynných a kvapalných exhalátov, zárodkov plesní a mikróbov.

Farba detox Color® je unikátna farba

so schopnosťou odstraňovať v interiéri baktérie, plesne, škodlivé látky, splodiny, výpary a pachy. Detox Color je prvou interiérový náter na svete, ktorý využíva Fotokatalýza k samočistenie interiéru vzduchu a povrchu stien. Unikátne zloženie je chránené patentom.
Farba detox Color® čistí vzduch

• ničí choroboplodné zárodky
• ničí plesne a alergény
• odstraňuje škodlivé uhľovodíky vrátane aromatických látok (benzén, xylén, toluén a dalši)
• odstraňuje ftaláty (teda zmäkčovadlá z lepidiel, gumy, kobercov, lakov ai. Plastických hmôt)

Farba detox Color® udržuje čisté steny

• zamedzuje vzniku plesní
• rozkladá plynné polutanty v ovzduší, čo je napríklad nikotín
• odstraňuje pachy z fajčenia, z varenia alebo znečistených priestorov
• tam, kde pleseň na stene už je, nastáva pri jej pretretí spoľahlivá likvidácia

Farba detox Color® do každého priestoru

Ale najmä pre:
• priestory náchylné k vzniku plesniam
• objekty v ktorých sa fajčí
• verejné priestory, kde sa vyskytujú deti / škôlky, školy, zábavné centrá /
• zdravotnícke zariadenia

 

Ako detox Color® funguje

Detox Color - silikátová (anorganická teda neživá) náterová hmota pre interiéry obsahujúca špeciálne nanočastice, ktoré na svojom povrchu vytvára v okamihu pôsobenia svetelnej energie radikálny kyslík, ktorý má mimoriadnu afinitu / schopnosť zlučovanie / ku všetkým formám organickej hmoty. Vďaka tejto schopnosti neinvazívne / cielene / rozkladá toxické molekuly, plesne, vírusy a baktérie, ktoré sa dostanú na jeho povrch. Detox Color je prvou interiérový náter na svete, kde sa účinná fotokatalytická látka aktivuje denným a bežným umelým svetlom. Unikátne zloženie je chránené patentom.


Fotokatalýza

Jav fotokatalýzy je známy od sedemdesiatych rokov minulého storočia. V zásade sa jedná o zmenu aktivity povrchu niektorých látok v dôsledku pôsobenia svetelného žiarenia. Týmto problémom sa dnes zaoberajú vedci na celom svete. Študujú sa rôzne možnosti pôsobenia a rôzne možnosti využitia. Fotokatalyticky aktívny povrchy sa tak môžu využiť pre filtráciu, čistenie povrchov, v textilnom priemysle atď.

Proces fotokatalytického javu u detox Coloru®

Princíp je založený na tom, že svetlo uvoľní vo farbe kyslíkový radikál, ktorý mikroorganizmy napadne v ich genetickom systéme a zabezpečí ich neinvazívnej likvidáciu. Iný nemenej významný pozitívny dopad detox Coloru® na životné prostredie je v oblasti neutralizácia toxických plynných polutantov, jednoducho povedané odstránenie civilizačného chemického smogu z našich príbytkov a interiérových priestorov. V každom interiéri nájdeme rôznu koncentráciu škodlivých toxických látok.

Od nikotínu a jeho rôznych zlúčenín až po vyparenej zvyšky lakov, lepidiel či rôznych zmäkčovadiel. Tie majú na svedomí naše astmatikov, alergikov či výskyt rakoviny. Detox Color® vie tieto toxické plynné molekuly rozkladať na vodu a oxid uhličitý. Dôkazy o tom prináša rad meranie získaná cez hmotnostný spektrometer, alebo fotoreaktor.

Zmerali sme daný interiérový priestor bez detox COLORU® a potom s detox COLOREM®. Výsledky sú veľmi povzbudzujúce. Túto oblasť stále aktívne sledujeme a nachádzame nové a nové dôkazy o vplyve fotokatalýzy na životné prostredie. Tu sme urobili základný krok v pozitívnom slova zmysle pri využití fotokatalýzy
pre životné prostredie.

 

Hlavné príčiny vzniku plesni
Vznik plesní na stenách bytu či domu je častým problémom nejedného z nás.

Hlavnou príčinou výskytu plesne je samozrejme nadmerná vlhkosť. Dôvodom vlhkosti môžu byť stavebné závady, najčastejšie zatekanie vody strechou. Ďalším prípadom môže byť netesnené okolo okien, kedy dažďová voda preniká malými škárami do bytu. Okrem stavebných vád je základným dôvodom výskytu plesne v bytu jeho nesprávne užívanie. Človek už len tým, že dýcha vytvára veľké množstvo vodnej pary. Ak k tomu prirátame varenie, žehlenie, umývanie podláh, kúpanie alebo len zalievanie kvetov, tak máme pekných niekoľko litrov vody denne, ktorá sa nám vznáša po byte a môže spôsobiť pleseň.

Pleseň na stene vzniknutá vlhkosťou muriva

Na elimináciu plesní je jediná rada, vetrať, čistiť a vytápět.Byt by sme mali v každom ročnom období aspoň trikrát denne poriadne vyvetrať - najlepšie práve po nejakej činnosti, ktorá produkuje väčšie množstvo vodnej pary, ako napríklad kúpeľ alebo varenie. V zime tiež nezanedbávame kúrenie a to aj keď miestnosť príliš nepoužívame. Tiež by sme nemali pri ustavovanie nábytku zabudnúť na to, že ak dorazíme skrine tesne k stene, tak sa tam nemôže dostať vzduch, ale vlhkosť áno a teda aj v budúcnosti pleseň! Pokiaľ to len ide, necháme medzi stenou a nábytkom niekoľko centimetrov priestoru.

Jedným z riešením, ktoré umožňuje plesniam predchádzať je vymaľovať byt alebo dom farbou detox color, ktorá ničí akékoľvek zárodky plesní.

Aj v prípade že sa Vám na stenách pleseň opakovane objavuje po použití bežných prípravkov a náterových hmôt je najlepším riešením použitie interiérové ​​farby Detoxycolor, ktorá svojimi vlastnosťami aktívne plesne ničia.

 

Ako aplikovať DETOXYCOLOR:

1. PODKLAD

• Podklad pre náter musí byť čistý, suchý a súdržný.
• Predchádzajúci náter, ktorý obsahuje hlinku musí byť starostlivo odstránený. V prípade potreby aj opakovane.
• Nesúdržný podklad, murivo, sa musia spevniť penetračným náterom.
Penetráciu je nutné vykonávať vždy a všade.

Podrobný popis prípravy podkladu

Podklad pre DC musí byť dostatočne nosný preto, aby na ňom mohol dobre zakotviť silikát, ktorý prerastá so svojim podkladom. Pokiaľ nie je povrch pevný, nemá sa DC do čoho zachytiť a náter popraská. Súdržnosť a kompaktnosť podkladu preveríme prilepením samolepiace pásky. Následným odtrhnutím pásky sa ukáže, či je na nej prilepený zvyšok starej vrstvy.

Ak nie sme presvedčení o dostatočnej pevnosti podkladu, je potrebné ho odstrániť, alebo znovu napenetrovať. Penetráciou podklad spevňujeme. Nevhodný podklad, poškodenú omietkovú plochu, trhliny či iné defekty natierané plochy je
nutné opraviť tmelom - napríklad ROKO Cover 0, Profitmel, Rokofinal, alebo
inú vhodnú novou omietkou.

Nové vápennocementové a cementové omietky je potrebné nechať dobre vyzrieť (podľa počasia), najmenej však dva týždne.
Natieraný podklad je nutné spevniť penetračným prostriedkom Rokogrund siliky, ktorým zvýšime priľnavosť náteru k povrchu. Dvojitú penetráciu odporúčame pri aplikácii DC na sadrové omietky.

Penetračný náter je treba nechať najmenej 8 - 16 hodín vyzrieť, než naň aplikujeme samotný náter. Aplikácie na nesúdržné, nenosné a hlinku obsahujúci materiál má za následok odlupovanie DC. Aplikácia na nevyzreté podklady a pri teplote nižšej ako 15 ° C spôsobuje zprašování DC. Náterová hmota detox Color je dodávaná v aplikačnej viskozite a neriedi sa. Mierne zriedenie (cca 5%) je možné iba penetračným roztokom Rokogrund siliky.

Detox Color a penetráciu je zakázané riediť vodou !!!

2. APLIKÁCIE FARBY

• Farbu nanášame na pripravený podklad najlepšie maliarskym valčekom
• Miesta, ktoré nie sú valčekom dostupná, natrite maliarskou štetkou
• Náter sa aplikuje minimálne 1x, najlepšie potom 2 nátery na seba

Upozornenie: Aplikačné pravidlá pre DC a požiadavku na nosný podklad je nutné prísne rešpektovať! Výrobca neručí za škody vzniknuté pri nedodržaní pracovného postupu.

Novinky

Fotokatalytický náter namiesto čističky vzduchu

  Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Bohužiaľ, dnes je situácia taká, že životné prostredie je príliš znečistené a ak sa chceme nadýchať čerstvého vzduchu nestačí otvoriť okná. V ovzduší sa vznáša množstvo škodlivín, ktoré vdychujeme. V snahe získať zdravší a čistejší vzduch je potrebné použiť...
Celý článok

V tejto reportáži si ukážeme farbu, ktorá sa vyznačuje tým, že pomáha odstraňovať v interiéri baktérie, plesne, škodlivé látky, splodiny, výpary a pachy.

  V tejto reportáži si ukážeme farbu, ktorá sa vyznačuje tým, že pomáha odstraňovať v interiéri baktérie, plesne, škodlivé látky, splodiny, výpary a pachy. V tejto reportáži si širokú ponuku moderných náterových hmôt rozšírime o farbu, ktorá sa vyznačuje tým, že pomáha odstraňovať v interiéri...
Celý článok

Zlikviduje unikátní český objev smrtící prasečí chřipku?

  Světem vítězně táhne epidemie mexické alias prasečí chřipky a mutující vir A/H1N1 už zapsal do černých statistik tisíce obětí. Odborníci se obávají, že podobné světové pandemie se budou opakovat čím dál častěji. Nejnovější zbraní proti nim se mohou stát nanočástice. Tito malilinkaté...
Celý článok

Farba, ktorá čistí vzduch

KNOxOut čistenie vzduchu Paint je prvý Čističe vzduchu farby na svete s technológiou CristalActiv. Cristal, popredný svetový výrobca oxidu titaničitého ultrajemné zvolili Boysen partnera sa pre používanie CristalActiv v náterových formuláciách. CristalActiv využíva svetelnú energiu...
Celý článok

Novinka: Farba na stene zničí pach z cigariet!

Mnohí násťroční na to doplatili: i keď party dokonale upratali byt rodičov, nakoniec ich prezradil všadeprítomný zápach z cigariet a problém bol na svete. Avšak zdá sa, že budúce generácie na tom budú lepšie. Na trh prichádza nová maliarska farba, ktorá dokáže zničiť nielen zápach z cigariet....
Celý článok
TOPlist