Nanočistička VZDUCHU - TiO2

 

Dve bežné látky ako je vzduch a v ňom treba rozptýlené molekuly dymu existujú bez problémov spoločne.

                                       

V okamihu však, keď sa častice dymu dotkne osvetlenej plochy fotokatalytickej vrstvy, zreaguje s kyslíkom (oxiduje-spáli sa).


  Namiesto dymu vzniká pár molekúl prevažne vody a oxidu uhličitého.

 

     Rovnako tak dokáže osvetlená plocha aktívnej vrstvy oxidu titaničitého oxidovať aj iné organické alergény, karcinogény, vírusy, baktérie, spóry, ale aj rozkladať výfukové zplodiny.Na rozdiel od chemických prípravkov fotokatalytická vrstva Protectam nie je selektívna k mikróbom, ale páli bez rozdielu všetku organickú hmotu. Vrstva má vysokú poresitu a obrovský merný povrch. Akonáhle sa alergén alebo vírus dostane do jej labyrintu, chytí sa a rozloží na minerálne látky.


Sanačné suspenzie Protectam FN ®, ktoré boli vytvorené na základe uplatnenia najnovších poznatkov v oblasti nanotechnológií, nie sú farby! Suspenzie Protectam FN ® a ich aplikácie sú len nástrojom, ako na povrchu stien, striech a stavebných konštrukcií vytvoriť vysoko účinnú a bezporuchovú čističku vzduchu.

Protectam FN ® vytvárajú na povrchu stien a stavebných konštrukcií tenký povlak, ktorý funguje ako vysoko účinný systém čistenia vzduchu založený na riadenom umiestnení nanočastíc oxidu titaničitého v štruktúre povrchovej vrstvy vytvorenej aplikácií sanačné suspenzie. Toto umiestnenie je riešené patentovanou kompozíciou používanej sanačné suspenzie a špecifickou technológiou jej aplikácie.

Čistiaci proces je aktivovaný ultrafialovým žiarením, ktoré je prirodzenou súčasťou denného svetla. V priestoroch, kde je tohto svetla nedostatok je možno potrebné UV žiarenie zabezpečiť jeho samostatnými zdrojmi o frekvenciách neškodných ľudskému organizmu.

                               


• Pôsobenie fotokatalytické povrchov Protectam FN ® nie je založené na použití jedovatých chemikálií, ale na využitie unikátnych fyzikálnych vlastností nanočastíc TiO2.

• Čistiaci proces v Protectam FN ® vrstve funguje s nulovými alebo úplne zanedbateľnými energetickými nárokmi. Čistí dlhodobo (roky) vzduch od zápachov, karcinogénnych organických molekúl, alergénov, vírusov a baktérií.

• Sanačné povrchy Protectam FN ® plnia aj funkciu estetickú tým, že ošetrené plochy získavajú samočistiacu schopnosť (minimalizujú znečistenie dymovými časticami a aerosólovými kvapôčkami mastnotou, zamedzujú usadzovaniu rias, machov a lišajníkov, utlmujú plesne).

• Výrobky Protectam FN ® sú patentované na všetkých hlavných svetových trhoch a v Českej republike majú všetky atestácie potrebné k využitiu v interiéroch i exteriéroch

 

Protectam FN ® sú na svetovom trhu prvom, a doteraz jediným, produktom v oblasti druhej generácie náterových hmôt s fotokatalytickým efektom. V súčasnosti je možné na trhu nájsť stovky produktov prvej generácie náterových hmôt s fotokatalytickým účinkom. Ich fotokatalytická účinnosť je však veľmi malá, pretože spojiva, ktoré využívajú obaľujú fotoaktívne nanočastice TiO2 a tým oslabujú Fotokatalýza. Protectam FN ® využívajú špeciálne spojivo, ktoré Fotokatalýza redukuje len minimálne.

Laboratórne testy preukazujú vysokú fotokatalytickou účinnosť povrchov ošetrených suspenziami Protectam FN ®. Tá je 30 - 100 krát vyššia ako je tomu u prvej generácie náterov s fotokatalytickým efektom.

Vysokú účinnosť dokladajú výsledky testovania (podľa ISO 22197-1) fotokatalytickej účinnosti Protectam FN ® pri degradácii NOx v porovnaní s účinnosťou čistých fotoaktívnych nanočastíc TiO2 (P25) a 1. generácie náteru s fotokatalytickým účinkom sa silikátovým spojivom (DT). Veľmi vysokú fotokatalytickou účinnosť vykazujú Protectam FN ® aj pri degradácii organických látok.

• Bezkonkurenčná účinnosť, vysoká koncentrácia nanočastíc TiO2.

• FN vrstva je až o niekoľko rádov účinnejšia ako fotokatalytickej farby na silikátovej, silikónovej alebo akrylátovej báze.

• Štruktúra spojiva neblokuje aktívny povrch TiO2 a umožňuje jeho výborný kontakt so škodlivými látkami a ich odbúravanie.

• Použitý TiO2 je dokonale preskúmaný fotokatalytický štandard Degussa P25, ktorý je vďaka kryštalickým vlastnostiam o mnoho účinnejší ako sol-gel produkty.

 

https://www.advancedmaterials1.com/Nanoc_FN_VII-2011.pdf

 

Nanočastice TiO2 (oxid titaničitý) sú zdravotne úplne nezávadné. Ľudia sú ich vplyvu masovo vystavení už viac ako 100 rokov, pretože tvoria súčasť prachových častíc pigmentu titánovej beloby. Tento pigment sa bežne využíva na výrobu farieb a maľovanie interiérov i exteriérov. Časom sa z nanesenej farby uvoľňujú aj nanočastice TiO2, ktoré prenikajú do ľudského organismu.Jejich negatívny vplyv na zdravie ľudí nebol preukázaný.
Pri styku nechránenej pokožky s povrchom funkčného náteru nemôže dôjsť k žiadnemu popáleniu ani iným zdravotným problémom.

• Čistí vzduch od škodlivých látok.

• 1m2 náteru je schopný za rok zlikvidovať kilogramy škodlivých látok.

• Aktívna zložka náterovej suspenzie TiO2 neškodí životnému prostrediu ani ľudskému zdraviu.

• FN je po vyzretí úplne nezávadná.

 

Niektoré referencie:

 

https://nanokrok.sk/Recenzie.pdf

TOPlist