Fotokatalytický náter namiesto čističky vzduchu

 

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Bohužiaľ, dnes je situácia taká, že životné prostredie je príliš znečistené a ak sa chceme nadýchať čerstvého vzduchu nestačí otvoriť okná. V ovzduší sa vznáša množstvo škodlivín, ktoré vdychujeme. V snahe získať zdravší a čistejší vzduch je potrebné použiť sofistikované metódy. Už roky sú známe prístroje čistiace vzduch filtrovaním, ale teraz majú silnú konkurenciu - čistiaci fotokatalytický náter.

Svetlom za čistejší vzduch!
Fotokatalýza je proces, pri ktorom dochádza k rozkladu rôznych škodlivých látok za prítomnosti fotokatalyzátora a svetelného žiarenia. Zo škodlivín možno spomenúť napríklad oxidy dusíka a síry, oxid uhoľnatý, ozón, čpavok, sírovodík, dioxíny, rôzne pesticídy, ale aj baktérie, vírusy, huby a čiastočky mikroprachu. Ako fotokatalyzátor sa používajú nanočastice oxidu titaničitého TiO2, ktoré aktivuje UV-A žiarenie. Výsledkom reakcie je voda a oxid uhličitý. Fotokatalýzu je možné využiť na samočistenie materiálu alebo čistenie okolitého média (vzduchu alebo vody). Táto „čistička vzduchu" dokáže za jeden deň odstrániť zo vzduchu až 90 % škodlivín.

Stena, ktorá čistí vzduch
Väčšinou maľujeme kvôli estetickému vzhľadu a pocitu čistoty. Chcete, aby vaša domácnosť bola naozaj čistejšia a zdravšia? Aplikujte na namaľované steny a stropy finálnu vrstvu tekutej „čističky vzduchu". Fotokatalytický náter je bezfarebný a nanáša sa rovnako ako klasická interiérová farba. Testy potvrdili jeho čistiace účinky. Totálne zlikviduje zápach a cigaretový dym, alergény vznášajúce sa v ovzduší, vírusy, baktérie a spóry plesní. Preto je vhodný do domácností s malými deťmi, pre alergikov a ľudí s dýchacími problémami a oslabenou imunitou. Nemá negatívne účinky na ľudí, zvieratá ani rastliny, preto sa nemusíte obávať, ani keď chováte domácich miláčikov a pestujete kvety.


Pavúk nemá šancu
Aktívny náter je možné nanášať na všetky typy disperzných akrylátových, silikátových farieb. Nanáša sa valčekom alebo štetcom na dokonale zaschnutú podkladovú maľbu v dvoch vrstvách. Aktivuje sa pôsobením prirodzeného alebo umelého osvetlenia, ktoré obsahuje UV-A žiarenie. Náter okrem čistenia vzduchu má samočistiacu funkciu. Steny a stropy, na ktoré bol náter nanesený sa nezanášajú mastnotou ani dymom, neudržia sa na nich pavučiny a mušince, preto si dlhodobo udržiavajú krásny vzhľad. Náter funguje dlhé roky spoľahlivo a nie je potrebné ho obnovovať. Novú vrstvu musíte realizovať v prípade, že nanovo vymaľujete.

Vhodný aj do exteriéru
Náter je možné použiť aj v exteriéri na fasádu. Potrebné je naniesť päť vrstiev, čím sa na fasáde vytvorí porézny hydrofilný film, ktorý zabráni preniknutiu sprejových farieb do štruktúry omietky. Prípadné graffity sa dajú ľahko zoškriabať, no fotoaktívnu vrstvu treba obnoviť. Fasády ošetrené náterom prispievajú k znižovaniu znečistenia ovzdušia exhalátmi.

Aktívny cement
K novinke fungujúcej na princípe samočistenia najnovšie patrí fotokatalytický cement. „Aktívny" cement pôsobením svetla rozkladá široké spektrum škodlivých organických a anorganických látok a udržiava tak čistý a zdravý povrch jednotlivých druhov výrobkov alebo celej stavby. Samočistiacu funkciu neovplyvňuje ani farebný odtieň, cement je možné prifarbovať anorganickými pigmentmi žltou, bielou, zelenou, modrou, červenou alebo čiernou. Jeho použitie je v stavebníctve rôznorodé, vyrába sa z neho napríklad betónová dlažba, strešná krytina, fasádne panely.

Autor: Radomír

TOPlist