V tejto reportáži si ukážeme farbu, ktorá sa vyznačuje tým, že pomáha odstraňovať v interiéri baktérie, plesne, škodlivé látky, splodiny, výpary a pachy.

 

V tejto reportáži si ukážeme farbu, ktorá sa vyznačuje tým, že pomáha odstraňovať v interiéri baktérie, plesne, škodlivé látky, splodiny, výpary a pachy.
V tejto reportáži si širokú ponuku moderných náterových hmôt rozšírime o farbu, ktorá sa vyznačuje tým, že pomáha odstraňovať v interiéri baktérie, plesne, škodlivé látky, splodiny, výpary a pachy (túto farbu s obsahom fotokatalyckých látok vyrába viac výrobcov, ako slovenských, tak zahraničných).
Jedná sa o silikátovú (anorganickú) náterovú hmotu, kde sa účinná fotokatalytická látka aktivuje bežným viditeľným či umelým denným svetlom. Táto farba obsahuje špeciálne nanočastice, ktoré na svojom povrchu vytvárajú v okamihu pôsobenia svetelnej energie radikálny kyslík, ktorý má mimoriadnu afinitu ku všetkým formám organickej hmoty. Vďaka tejto schopnosti neinvazívne rozkladá toxické molekuly, plesne, vírusy a baktérie, ktoré sa dostanú na jeho povrch. Účinná látka sa pri tom nespotrebováva, pretože energia k reakcii je získaná a obnovovaná svetlom.

Táto farba je vhodná pre všetky priestory ohrozené dymom z cigariet, výskytom plynných a kvapalných exhalátov, zárodkov plesní a mikróbov.

"Zdravá" farba čistí vzduch od:
- Choroboplodných zárodkov, plesní a alergénov
- Škodlivých uhľovodíkov, vrátane aromatických látok (benzén, xylén, toluén a ďalšie)
fenolu a formaldehydu
- Ftalátov (teda zmäkčovadiel z lepidiel, gumy, kobercov, lakov ai. Plastických hmôt)

výhody:
- Zamedzenie vzniku plesní čistú neinvazívnou formou
- Rozklad plynných polutantov v ovzduší (ako je nikotín a ďalšie)
- Odstránenie pachov z fajčenia, kuchyne, ...
- Tam kde pleseň už je, nastáva pri jej pretretí jej spoľahlivá likvidácia

Aplikácii farby možno vykonať bežným spôsobom ako u ostatných farieb, teda štetcom alebo valčekom. Podklad musí byť čistý, suchý a súdržný. Nátery, ktoré obsahujú hlinku, sa musia starostlivo odstrániť. V prípade potreby aj opakovane. Nesúvislý podklad, murivo, je potreba spevniť penetračným náterom. Penetráciu je nutné vykonávať vždy a všade. V prípade potreby možno penetráciu čiastočne zmiešať s vrchným konečným náterom. Týmto postupom si vytvoríme ekonomickú variantu, kedy potom miesto dvoch vrchných náterov nám bude stačiť len jedna vrstva. Podklad musí byť dostatočne nosný preto, aby na ňom mohol dobre zakotviť silikát, ktorý prerastá so svojim podkladom. Pokiaľ nie je povrch pevný, tak náter popraská. Súdržnosť a kompaktnosť podkladu preveríme prilepením samolepiace pásky. Následným odtrhnutím pásky sa ukáže, či je na ňu prilepený zvyšok starej vrstvy.

Nové vápenno-cementové a cementové omietky je potrebné nechať dobre vyzrieť najmenej dva týždne. Penetračný náter je treba nechať najmenej 16 hodín
vyzrieť, než naň aplikujeme samotný náter.

článok a video o reportáži

TOPlist