Mig-ESP interiér

Energeticky úsporná náterová hmota novej generácie pre interiér. Energeticky úsporný efekt až 40%.

Použitie: interiér
MIG-ESP interiér je náterová hmota s vysokým percentom silikónového spojiva na základe modifikovanej silikónovej živice v emulzií. Šetrná k životnému prostrediu, bez zápachu s vysokou krycou schopnosťou. Vyrobená je v súlade s normou DIN EN 13300, odolnosť oderu za mokra trieda III, krycia schopnosť trieda II. Špeciálne mikro keramické duté jadrá v produkte poskytujú ideálnu teplotu a rovnováhu vlhkosti. Tieto vlastnosti majú vplyv na podstatnú úsporu energie, pozitívne ovplyvňujú vnútornú klímu a pohodlie a sú založené na interakcii s vysokou priepustnosťou pre vodné pary (funkcia membrány) a aktívnych foto-katalytických zložiek. Vzhľadom na rýchle schnutie a že je bez zápachu môže sa nanášať bez prerušenia prevádzky a bez obťažovania ľudí zápachom z farieb v miestnostiach napr.: nemocnice, školy, materské školy, kostoly, reštaurácie, telocvične, bazény, kancelárie, knižnice, výrobné závody, pekárne, verejne a občianske budovy všeobecne.

MIG-ESP energeticky úsporná náterová hmota pre interiér.
Popis výrobku: MIG-ESP interiér je náterová hmota s vysokým percentom silikónového spojiva na základe modifikovanej
silikónovej živice v emulzií. Je veľmi šetrná k životnému prostrediu, bez zápachu a má vysokú kryciu schopnosť. Vyrobená je
v súlade s normou DIN EN 13300, odolnosť oderu za mokra trieda III, krycia schopnosť trieda II spotreba cca. 0,25 l/m².
Špeciálne mikro keramické duté jadrá v produkte poskytujú ideálnu teplotu a rovnováhu vlhkosti. Tieto vlastnosti majú vplyv
na podstatnú úsporu energie, pozitívne ovplyvňujú vnútornú klímu a pohodlie a sú založené na interakcii s vysokou
priepustnosťou pre vodné pary (funkcia membrány) a aktívnych foto-katalytických zložiek. Farebné odtiene je možné vybrať
zo vzorkovnice MIG, alebo na individuálnu žiadosť.

Vlastnosti:
- Významná úspora energie na vykurovanie, alebo chladenie. (energeticky úsporný efekt až 40%)
- Bez zápachu, antialergenna. Ekologický test a certifikát, ( je možné používať počas prevádzky)
- Vysoká úroveň komfortu s nižšími nárokmi na vykurovanie.
- Vyvážená, stabilná a komfortná vnútorná klíma vďaka:
a: zníženiu termiky (menší pohyb vzduchu a následne redukcia vírenia prachu)
b: zabráneniu pocitu chladných nôh (zvýšenie teploty nad úrovňou podlahy)
c: optimalizácií vlhkosti vzduchu
d: predchádzanie vzniku plesní
- Ľahko uskutočniteľná a má veľmi dobré pokrytie, vyplňuje trhliny až do 0,5 mm.
- Vysoko priepustná pre vodné pary, mikro-porézny povrch netvorí film,

Expozícia umelého starnutia:

použitie florescenčnej UV lampy a vody podľa DIN EN ISO 11507. Po 1000 hod. umelého
starnutia ( expozícia UV žiarenia a vody) žiadna zmena farby, žiadne odlupovania, žiadne pľuzgiere, žiadna hrdza, žiadne
trhliny, mierne kriedovanie. MIG-ESP je vysoko UV rezistentný.

Správanie pri požiari podľa DIN 4102, časť 1:

MIG-ESP s maximálnou aplikačnou dávkou 400g/m2 na pevnom
minerálnom podklade spĺňa požiadavky nehorľavých stavebných materiálov trieda A2 v súlade s DIN 4102, časť 1 maj 1998.

Aplikácia:

Pred použitím výrobok dobre premiešať Nanášať rovnomerne štetcom, valčekom, alebo striekacím zariadením
(Airless). Použiteľná na všetky vhodne pripravené podklady v interiéri, ako sú napr. existujúce nátery, omietky na báze
vápna, cementu a ich ekvivalent, sadru, sadrokartón, drevo, kov atd. Vzhľadom na rýchle schnutie a že je bez zápachu môže
sa nanášať bez prerušenia prevádzky a bez obťažovania ľudí zápachom z farieb v miestnostiach napr.: školy, materské
školy, kostoly, reštaurácie, telocvične, bazény, kancelárie, knižnice, výrobné závody, pekárne, verejne budovy všeobecne.
Náter je pripravený k použitiu. V prípade potreby sa môže zriediť čistou vodu do max. 5 % a prifarbovať tónovacími pastami
bez obsahu rozpúšťadiel do max. 10 %. Na savé podklady, staré nátery a sadrokartónové dosky je potrebná predúprava
s MIG E-Primer, aby sa zabránilo odlupovaniu náteru. Pri použití na drevo uistiť sa že je suché a nanášať pomaly, pri
nanášaní na kov použiť základ s mletým kremeňom na zvýšenie prídržnosti. Podklad musí byť suchý, pevný, bez prachu,
voľných častíc a separačných prostriedkov (napr. oleja). Pri nanášaní teplota podkladu, alebo prostredia nesmie klesnúť pod
+5°C a vystúpiť nad +30°C. Doba schnutia pri +20°C a 65% vlhkosti je cca 12 hod.. Nižšie teploty a vyššia vlhkosť predlžujú
dobu schnutia. Nemiešať s inými typmi náterov. Okolité nenatierané časti dobre zakryť a chrániť pred postriekaním náterom.
Náradie ihneď po použití dôkladne umyť vodou. Obaly na recykláciu musia byť úplne vyprázdnené a čisté.

Kvalita:

Použitie osvedčených a neustále kontrolovaných komodít zaručuje trvale dobrú kvalitu. Najmodernejšie výrobné
zariadenia zabezpečujú konštantné vlastnosti produktu. Vo vlastných laboratóriách stavebných materiálov je kontinuálne
vykonávaná kontrola kvality výrobkov.

Spotreba: 

V závislosti na povahe a pórovitosti podkladu cca. 0,2 - 0,3 l / m2. Hrubý povrch zvyšuje spotrebu.

Všeobecné informácie:

Hmota je formulovaná tak, že poskytuje značnú ochranu proti vzniku plesniam, hubám a zabraňuje
nepríjemným zápachom. V závislosti na konštrukcii budovy je dosiahnuté plného účinku približne po 1 týždni .

Skladovanie:

Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Skladovateľnosť v originál uzavretých obaloch min. 12 mes..

Technické údaje:

Je bez rozpúšťadiel, vodouriediteľná do 2-5%, odpudzuje vodu, mikroporézny povrch netvorí film, vysoko
priepustná pre vodné pary Sd =0,04 podľa STN EN ISO 7783-2, kapilárna nasiakavosť W= 24 hod.> 1 m2 0,5 hod. podľa
DIN EN 1062-3, vysoká priepustnosť CO2, vysoká krycia schopnosť, belosť: Y=85 ±2,5, vzhľad: matný (DIN 53778), pH 9±1,
hustota: 1,00 g/cm3 ±0,1, viskozita: 1640 ±500 mP

Bezpečné použitie:

Môže dráždiť oči. Nesmie sa dostať do očí. Uchovávajte mimo dosahu deti.

Prvá pomoc:

V prípade zasiahnutia do očí, vypláchnite tečúcou vodou po dobu min. 10 minút.

Balenie:

Plastové vedierka 5 l a 15 l plastové sudy 120 l, kontajnery 1000 l


Ďalšie informácie:

Uvedené údaje sú založené na našich aktuálnych technických znalostiach a skúsenostiach. Informácie o
produkte sú podávané podľa najlepšieho vedomia a odpovedajú súčasným technickým podmienkam. Vzhľadom
k rozmanitosti možných vplyvov pri spracovaní a používaní našich výrobkov poskytujú len všeobecné usmernenie a preto
neoslobodzujú užívateľa od vytvárania vlastných skúšok a testov. Pravne záväzne ubezpečenia o určitých vlastnostiach,
alebo vhodnosti na konkrétny účel z nich nemôžu byť odvodené. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť
materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach. Vplyv na životné prostredie, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú
mimo oblasť nášho vplyvu, a teda aj mimo našu právnu zodpovednosť. Platné existujúce zákony a nariadenia musia
byť dodržiavané užívateľom na vlastnú zodpovednosť.
Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Revízia 2014/07

TOPlist