Igloo

Tepelnoizolačná a antikondenzačná farba absorbujúca zvuk.

Použitie: interiér
Vnútorná farba, ktorá vďaka špeciálnym mikro izolačným časticiam rieši problémy súvisiace s tepelnou izoláciou a akustikou. Vytvára na povrchu bariéru, ktorá znižuje tepelnú výmenu medzi prostredím a povrchom čím klesajú tepelné straty a tým prispieva k úsporám energie. Teplý a vlhký vzduch sa vo vnútornom prostredí v styku s chladným povrchom natreným tradičnou farbou skondenzuje a vytvorí predpoklad pre vznik plesní. Tepelné izolovanie povrchu IGLOOM zabraňuje tvorbe kondenzátu a následnému vzniku plesni a zároveň umožňuje priedušnosť povrchu. Je predovšetkým vhodné na natieranie vlhkých prostredí ako sú kuchyne, kúpeľne, práčovne, kryté bazény atd.

 

 

CHARAKTERISTIKA:
IGLOO je vnútorná farba, ktorá vďaka špeciálnym mikro izolačným časticiam rieši problémy súvisiace s tepelnou izoláciou a akustikou. Vytvára na povrchu bariéru, ktorá znižuje tepelnú výmenu medzi prostredím a povrchom čím klesajú tepelné straty a tým prispieva k úsporám energie. Teplý a vlhký vzduch sa vo vnútornom prostredí v styku s chladným povrchom natreným tradičnou farbou skondenzuje a vytvorí predpoklad pre vznik plesní. Tepelné izolovanie povrchu IGLOOM zabraňuje tvorbe kondenzátu a následnému vzniku plesni a zároveň umožňuje priedušnosť povrchu. Je predovšetkým vhodné na natieranie vlhkých prostredí ako sú kuchyne, kúpeľne, práčovne, kryté bazény atd.

PRÍPRAVA POVRCHU:
Vnútorné povrchy ešte nenatierané, alebo už natierané tradičnými farbami:
Mäkkou kefkou očistiť od prachu, špiny a zle priliehajúcich častí. Opraviť nerovnosti napr. LITOSTUCOM a na suchý povrch aplikovať jednu vrstvu ARD FIX, alebo na tmavé povrchy BIANCO FIX. Po zaschnutí naniesť IGLOO.
Vnútorné povrchy už natierané umývateľnými farbami:
Očistiť povrch od prachu a špiny. Opraviť prípadné nerovnosti napr. LITOSTUCOM. Po zaschnutí izolovať opravované časti jednou vrstvou ARD FIX, po 4 hodinách naniesť IGLOO.

NANÁŠANIE:
Pred použitím dobre premiešať.
Hladké zakončenie:
Nariediť vodou 10 - 12 % a aplikovať rovnomerne maliarskou štetkou krížovými ťahmi. Po 3-4 hod. pokračovať druhým náterom.
Hrubé zakončenie:
Nariediť vodou 3 - 4 % a aplikovať rovnomerne na podklad maliarskou štetkou, alebo valčekom s vlneným, alebo syntetickým vláknom a následne rozpracovávať valčekom z rozpínavého materiálu pre získanie hrubého povrchu ( pomarančová kôra).
Väčším rozriedením výrobku sa získa viacej zaoblená štruktúra s menej výrazným profilom.
IGLOO môže byť farbené malým percentom farbami vysokej koncentrácie napr. ARD COLOR, COLORATUTO. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Aplikovať pri teplote prostredia, alebo podkladu od +5°C do +35°C nie pri priamom slnečnom žiarení. Pomôcky a náradie hneď po použití umyť vodou.
Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Špecifická váha: 960 ± 50 g/l
Viskozita: 11.000 ± 1.000 cP
Doba schnutia: suché na dotyk 3 hod., suché do hĺbky 24 hod.
Výdatnosť: 2 m2/l v dvoch vrstvách
Farba: biela, odtieň podľa vzorkovnice výrobcu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Naše ústne a písomné odporučenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmýšľané použitie. Revízia : 2012/07

TOPlist