Mig-ESP exteriér

Energeticky úsporná náterová hmota novej generácie pre exteriér. Energetický úsporný efekt až 40%.

Použitie: exteriér
MIG-ESP exteriér je náterová hmota s vysokým percentom silikónového spojiva na základe modifikovanej silikónovej živice v emulzií. Šetrná k životnému prostrediu, bez zápachu s vysokou krycou schopnosťou.Určená na všetky vápennocementové omietky a ich ekvivalent, betón a vo všeobecnosti všetky vhodne pripravené natierateľné podklady. Je veľmi vhodná, ako korekčná farba na minerálne zatepľovacie systémy a energetický úsporné omietky, sanačné omietkové systémy atd.. Špeciálne mikro keramické duté jadrá v produkte poskytujú ideálnu teplotu a rovnováhu vlhkosti. Tieto vlastnosti majú pozitívny efekt úspory energie.

MIG-ESP - energeticky úsporná náterová hmota pre exteriér.
Popis výrobku:

MIG-ESP exteriér je náterová hmota s vysokým podielom silikónového spojiva na základe modifikovanej
silikónovej živice v emulzií. Je veľmi šetrná k životnému prostrediu, bez zápachu a má vysokú kryciu schopnosť. Určená na
všetky vápennocementové omietky a ich ekvivalent, betón a vo všeobecnosti všetky vhodne pripravené natierateľné
podklady. Je veľmi vhodná, ako korekčná farba na minerálne zatepľovacie systémy a energetický úsporné omietky, sanačné
omietkové systémy atd.. Špeciálne mikro keramické duté jadrá v produkte poskytujú ideálnu teplotu a rovnováhu vlhkosti.
Tieto vlastnosti majú pozitívny efekt úspory energie. Farebné odtiene je možné vybrať zo vzorkovnice MIG, alebo môže byť
namiešaná na individuálnu žiadosť.

Vlastnosti:
- Energetický úsporný efekt až 40%.
- Redukuje CO2.
- Reguluje teplotu cez vysoký stupeň odrazu (mieru reflexie).
- Pôsobí preventívne proti riasam a hubám.
- Odpudzuje vodu.
- Vynikajúca krycia schopnosť.
- Vysoká miera priepustnosti vodných pár.
- Odolnosť proti poveternostným vplyvom, dlhšie intervaly medzi nátermi.
- Ľahko sa nanáša.
- Má nízke povrchové napätie, vyplňuje trhliny až do 0,5 mm.
- Menšia náchylnosť k znečisteniu
- Mikro-porézny povrch netvorí film

Expozícia umelého starnutia: 

použitie florescenčnej UV lampy a vody podľa DIN EN ISO 11507. Po 1000 hod. umelého
starnutia ( expozícia UV žiarenia a vody) žiadna zmena farby, žiadne odlupovania, žiadne pľuzgiere, žiadna hrdza, žiadne
trhliny, mierne kriedovanie. MIG-ESP je vysoko UV rezistentný.

Správanie pri požiari podľa DIN 4102, časť 1:

MIG-ESP s maximálnou aplikačnou dávkou 400g/m2 na pevnom
minerálnom podklade spĺňa požiadavky nehorľavých stavebných materiálov trieda A2 v súlade s DIN 4102, časť 1 maj 1998.

Aplikácia:

MIG ESP je energeticky úsporná náterová hmota pre exteriér bez obsahu rozpúšťadiel s minerálnym zložením
štruktúry. Môže byť aplikovaná na energetický úsporné ušľachtilé omietky, minerálne podklady, alebo všetky typy omietok.
Ďalšou oblasťou použitia je obnova všetkých už maľovaných plôch a starých izolácií fasád ( staré zatepľovacie systémy.)
Farba je pripravená k použitiu, pred aplikáciou dobre premiešať. V prípade potreby sa môže riediť čistou vodou max. do 5%
medzi nátermi (na základný, alebo stredný náter) a max. do 2% pre uzatvárací náter (poslednú vrstvu). V závislosti od
druhu a stavu podkladu je niekedy nutné použiť penetračný náter MIG E-Primer. Nanášať pomocou vhodného valčeka,
štetca, alebo striekacím zariadením Airless v tenkej a rovnomernej vrstve s tryskov 0,91-1,04mm. Podklad musí byť suchý,
pevný, bez prachu a voľných častíc, alebo separačných prostriedkov (napr. oleje). Pri nanášaní teplota podkladu, alebo
prostredia nesmie klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +30 °C. Doba schnutia pri 20°C a 65% vlhkosti je cca 12 hod. Nižšie
teploty a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia. Nenanášať na priamom slnku, za dažďa, alebo vyššej vlhkosti
vzduchu. V prípade pochybností, pokiaľ ide o spracovanie podkladu či konštrukčných vlastností, prosím požiadať o radu!
Nemiešať s iným typom náteru. Okolité nenatierané časti dobre zakryť a chrániť pred postriekaním náterom. Náradie ihneď
po použití dôkladne umyť vodou. Obaly na recykláciu musia byť úplne vyprázdnené a čisté.
Kvalita: Použitie osvedčených a neustále kontrolovaných komodít zaručuje trvale dobrú kvalitu. Najmodernejšie výrobné
zariadenia zabezpečujú konštantné vlastnosti produktu. Vo vlastných laboratóriách stavebných materiálov je kontinuálne
vykonávaná kontrola kvality výrobkov.

Spotreba:

V závislosti na povahe a pórovitosti podkladu cca. 0,2 - 0,3 l / m2. Hrubý povrch zvyšuje spotrebu.

Všeobecné informácie:

Hmota je formulovaná tak, že poskytuje značnú ochranu proti vzniku plesniam a hubám. Vďaka
optimálnej povrchovej štruktúre je povrch náteru suchý a tým zabraňuje tvorbe riasam, hubám a plesniam.

Skladovanie:

Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Skladovateľnosť v originál uzavretých obaloch min. 12 mes..

Technické údaje:

Je bez rozpúšťadiel, vodouriediteľná do 2-5%, šetrná k životnému prostrediu, bez zápachu, odpudzuje
vodu, mikroporézny povrch netvorí film, vysoko priepustná pre vodné pary Sd =0,05 podľa STN EN ISO 7783-2, kapilárna
nasiakavosť W= 24 hod. 0,05 m2 0,5 hod. podľa DIN EN 1062-3, vzhľad: matný (DIN 53778), pH 9±1, hustota: 1,05 g/cm3
±0,1, viskozita: 1640 ±500 mP , stupeň reflexie > 80%, trieda horľavosti A2, VOC: <1 g / l.

Ďalšie informácie: Uvedené údaje sú založené na našich aktuálnych technických znalostiach a skúsenostiach. Informácie oprodukte sú podávané podľa najlepšieho vedomia a odpovedajú súčasným technickým podmienkam. Vzhľadom
k rozmanitosti možných vplyvov pri spracovaní a používaní našich výrobkov poskytujú len všeobecné usmernenie a preto
neoslobodzujú užívateľa od vytvárania vlastných skúšok a testov. Pravne záväzne ubezpečenia o určitých vlastnostiach,
alebo vhodnosti na konkrétny účel z nich nemôžu byť odvodené. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť
materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach. Vplyv na životné prostredie, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú
mimo oblasť nášho vplyvu, a teda aj mimo našu právnu zodpovednosť. Platné existujúce zákony a nariadenia musia
byť dodržiavané užívateľom na vlastnú zodpovednosť.
Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Revízia 2014/07

TOPlist